ISPRAVAK – Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019.2020. godine

Na temelju POZIVA za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluge na manifestaciji „ Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“, objavljenog na internet stranicama tvrtke Spalatum D.M.C. d.o.o (www.spalatum-dmc.hr) dana 04.11.2019. godine, Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1. Pave Zaninović – Grad Split, član Povjerenstva,
2. Mariana Pivalica – Turistička zajednica grada Splita, član Povjerenstva
3. Marina Rančić – Spalatum D.M.C. d.o.o., član Povjerenstva i zapisničar

Temeljem primljenog prigovora i ponovnim uvidom u dokumentaciju dana 15. studenog 2019. godine donosi ispravak odluke.

Povjerenstvo utvrđuje da su ponuditelji trebali dostaviti:
a) Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, E-mail, poslovni račun, kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe), ukoliko se ponuda daje za kućicu treba naznačiti tip i broj objekta iz Nacrta, u ponudama mora se naznačiti glavna ponuda, a može i alternativna. Ponude za komercijalno – zabavnu zonu ili dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnose se na posebnom obrascu za odgovarajući sadržaj. Za glavnu i alternativnu ponudu mora se naznačiti najveći ponuđeni iznos.
b) dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika, rješenje o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike i slično), izvornik ili preslika – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjeseci.
c) bjanko zadužnicu sa jamcem platcem obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje , na iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude i kao sredstvo osiguranja od nastanka štete ili plaćanja ugovorne kazne u slučaju prihvaćanja/odabira ponude, ukoliko se ponuda daje za kućicu ili zabavnu napravu
d) izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta,
e) rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje),
f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumjevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka zakupodavac vrši uvidom u sudski registar. Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obavezno mora zatražiti na e-mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili sljedećeg dana od traženja , a ponuditelj će je preuzeti u Gradu Splitu, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.
g) potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi ne starija od 30 dana

Pregledom ukupne pristigle dokumentacije Povjerenstvo utvrđuje da slijedeći ponuditelji nisu dokazali tražene uvjete iz poziva:

[table caption=”” width=”100%” colwidth=”10%|30%|25%|5%|5%|5%|5%|5%|5%|5%” colalign=”left|left|left|left|left|left|left|left|left|left”]
RED.BR., NAZIV IZLAGATELJA, ADRESA, a), b), c), d), e), f), g)
1., Sezonsko ugostiteljstvo d.o.o., Uvala Zenta 3 Split, NE, DA, DA, DA, DA, DA, DA
2., Šetač d.o.o., Grljevačka 58 Podstrana, DA, NE, DA, DA, DA, DA, NE
[/table]

Povjerenstvo je nakon toga pristupilo ocjeni sadržaja ponuda s potpunom dokumentacijom. Prilikom ocjenjivanja sadržaja ponuda Povjerenstvo je dalo prednost ponudama koje imaju najveći ponuđeni iznos naknade, uvažavajući navedene prioritete pojedinog ponuđača.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo donosi slijedeću
[table caption=”ODLUKU O ODABIRU ” width=”100%” colwidth=”40%|30%|10%|20%” colalign=”left|left|left|left”]
NAZIV IZLAGATELJA, ADRESA IZLAGATELJA, OBJEKT/ ZONA,PONUĐENA CIJENA BEZ PDV-a
U.O. RING ponuda broj 16, VUKOVARSKA 148A SPLIT, A1, “71.100,00 kn”
U.O. RING ponuda broj 14, VUKOVARSKA 148A SINJ, A2, “51.100,00 kn”
U.O. RING ponuda broj 15, VUKOVARSKA 148A SPLIT, A3, “50.100,00 kn”
BLACK DOG, HRVOJEVA 10 SPLIT, G3, “71.000,00 kn”
STARI PLAC, A.B. ŠIMIĆA 5 SPLIT, G4, “61.100,00 kn”
ENZO D.O.O. ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA, TRUMBIĆEVA OBALA 2 SPLIT, G5, “58.800,00 kn”
DINERS, A. MIHANOVIĆA 38A SPLIT, G6, “49.000,00 kn”
MARKO BOŽIKOVIĆ J.D.O.O., GRLJEVAČKA 38 PODSTRANA, G7, “50.000,00 kn”
BRANITELJSKA SOCIJALNO RADNA ZADRUGA NAŠI LJUDI, ŠIBENSKA 29 SPLIT ,D1, “32.000,00 kn”
APULIAN D.O.O., MITNIČKA 3 SPLIT, D2, “31.111,00 kn”
U.O. RING, ponuda broj 6 VUKOVARSKA 148A SPLIT, D4, “33.100,00 kn”
OBRT ZA TRGOVINU SIRKO I OPG ŽIGO, IVAŠNJAK 3/1 LUČANE 80D LOKVA ROGOZNICA I LUČANE, H1, “24.499,00 kn”
RIBA DRAŽIN D.O.O., BISKUPA F. FRANIĆA 78 K. KAMBELOVAC, H2, “23.000,00 kn”
OBRT MATE SVIJET ZABAVE, ULICA P. KREŠIMIRA IV 78B SOLIN, VLAKIĆ, “3.005,00 kn”

[/table]

Skip to content