O nama

Društvo je osnovano 2014. godine pod imenom Spalatum D.M.C. d.o.o. turistička agencija. Društvo je u vlasništvu Grada Splita čijeg direktora i nadzorni odbor imenuje skupština (Gradonačelnik). Od 2021. godine društvo mijenja naziv u Žnjan d.o.o. Odlukom Vlade RH donesenoj na redovnoj sjednici 2022. društvo dobiva koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu K.O. Split, Uvala Žnjan.

Osnovna misija društva je učinkovito i odgovorno upravljanje Žnjanskim platoom i provođenje i razvijanje projekta, te gospodarenje istim tokom četrdeset godina trajanja koncesije s krajnjim ciljem stvaranja nove vrijednosti u skladu sa interesima i potrebama korisnika.

Društvo od svoga osnivanja kontinuirano radi na organizaciji kulturno-turističkih događanja u gradu Splitu od kojih izdvajamo sajmove: Sudamja, Spalatum expo, Domestic, Hands, Božićni sajam. Manifestacija kao što su : Advent u Splitu, Sudamja – Koncert na Rivi, Doček Nove godine na splitskoj Rivi i drugih događanja u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Splita i Gradom. Osim organizacije raznih događanja Žnjan d.o.o. raspolaže sa sajamskim štandovima i kućicama te ih iznajmljuje za potrebe zainteresiranih stranaka. Društo danas broji 5 djelatnika.

Osnovne informacije

Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Žnjan d.o.o.
Sjedište tvrtke: SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB: 29898329453
Trgovački sud u Splitu, MBS: 060311597
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 4.185.000,00 KUNA uplaćen u cijelosti.
Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva:

osnivač

GRAD SPLIT, OIB 78755598868, Obala kneza Branimira 17
Uprava društva: Osoba ovlaštena za zastupanje: Antonio Ljubas, direktor
Nadzorni odbor: predsjednik Norbert Žaknić, zamjenica: Katja Zorić, član: Lovre Matana

Poslovni račun: OTP BANKA:IBAN: HR2024070001100507470
ID KOD: HR-AB-21-06031159
Skip to content