Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019.2020. godine objava

Na temelju POZIVA za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluge na manifestaciji „ Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine“, objavljenog na internet stranicama tvrtke Spalatum D.M.C. d.o.o (www.spalatum-dmc.hr) dana 04.11.2019. godine, Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Advent u Splitu – Zimski akvarel 2019./2020. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1. Pave Zaninović – Grad Split, član Povjerenstva, 2. Mariana Pivalica – Turistička zajednica grada Splita, član Povjerenstva 3. Marina Rančić – Spalatum D.M.C. d.o.o., član Povjerenstva i zapisničar

dana 13. studenog 2019. godine s početkom u 15:30 sati pristupa provjeri valjanosti dokumentacije i razvrstavanju ponuditelja prema kriteriju potpunosti tražene dokumentacije.

Povjerenstvo utvrđuje da su ponuditelji trebali dostaviti:

a) Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, E-mail, poslovni račun, kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe), ukoliko se ponuda daje za kućicu treba naznačiti tip i broj objekta iz Nacrta, u ponudama mora se naznačiti glavna ponuda, a može i alternativna. Ponude za komercijalno – zabavnu zonu ili dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnose se na posebnom obrascu za odgovarajući sadržaj. Za glavnu i alternativnu ponudu mora se naznačiti najveći ponuđeni iznos.

b) dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika, rješenje o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike i slično), izvornik ili preslika – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjeseci.

c) bjanko zadužnicu sa jamcem platcem obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje , na iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude i kao sredstvo osiguranja od nastanka štete ili plaćanja ugovorne kazne u slučaju prihvaćanja/odabira ponude, ukoliko se ponuda daje za kućicu ili zabavnu napravu

d) izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta,

e) rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje),

f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumjevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka zakupodavac vrši uvidom u sudski registar. Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obavezno mora zatražiti na e-mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili sljedećeg dana od traženja , a ponuditelj će je preuzeti u Gradu Splitu, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.

g) potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi ne starija od 30 dana

Pregledom ukupne pristigle dokumentacije Povjerenstvo utvrđuje da slijedeći ponuditelji nisu dokazali tražene uvjete iz poziva:

RED.BR.NAZIV IZLAGATELJAADRESAa)b)c)d)e)f)g)
1.Sezonsko ugostiteljstvo d.o.o.Uvala Zenta 3 SplitNEDADADADADADA
2.Šetač d.o.o.Grljevačka 58 PodstranaDANEDADADADANE

Povjerenstvo je nakon toga pristupilo ocjeni sadržaja ponuda s potpunom dokumentacijom. Prilikom ocjenjivanja sadržaja ponuda Povjerenstvo je dalo prednost ponudama koje imaju najveći ponuđeni iznos naknade, uvažavajući navedene prioritete pojedinog ponuđača.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo donosi slijedeću

NAZIV IZLAGATELJAADRESA IZLAGATELJAOBJEKT/ ZONAPONUĐENA CIJENA BEZ PDV-a
U.O. RING ponuda broj 16VUKOVARSKA 148A SPLITA171.100,00 kn
SRB-ZADRUGA DALMATINSKI PLODOVIGLAVICE 257 SINJA247.320,00 kn
U.O. RING ponuda broj 15VUKOVARSKA 148A SPLITA350.100,00 kn
BLACK DOGHRVOJEVA 10 SPLITG371.000,00 kn
STARI PLACA.B. ŠIMIĆA 5 SPLITG461.100,00 kn
ENZO D.O.O. ZA USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJATRUMBIĆEVA OBALA 2 SPLITG558.800,00 kn
DINERSA. MIHANOVIĆA 38A SPLITG649.000,00 kn
MARKO BOŽIKOVIĆ J.D.O.O.GRLJEVAČKA 38 PODSTRANAG750.000,00 kn
BRANITELJSKA SOCIJALNO RADNA ZADRUGA NAŠI LJUDIŠIBENSKA 29 SPLITD132.000,00 kn
APULIAN D.O.O.MITNIČKA 3 SPLITD231.111,00 kn
U.O. RING ponuda broj 14VUKOVARSKA 148A SPLITD324.100,00 kn
U.O. RING ponuda broj 6VUKOVARSKA 148A SPLITD433.100,00 kn
OBRT ZA TRGOVINU SIRKO I OPG ŽIGOIVAŠNJAK 3/1 LUČANE 80D LOKVA ROGOZNICA I LUČANEH124.499,00 kn
RIBA DRAŽIN D.O.O.BISKUPA F. FRANIĆA 78 K. KAMBELOVACH223.000,00 kn
OBRT MATE SVIJET ZABAVEULICA P. KREŠIMIRA IV 78B SOLINVLAKIĆ3.005,00 kn
Skip to content