Objavljen je javni natječaj za zakup ugostiteljskog modula na Bačvicama, na mikrolokaciji P7-D prema Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2023. godinu. (pozicija ex Žbirac).

Skip to content