Javna nabava – Evidencijski broj nabave: VV – 01/2023

JAVNA NABAVA

Otvoreni postupak
Evidencijski broj nabave:
VV – 01/2023

Predmet nabave:

Izvođenje radova na Uređenju priobalnog pojasa –

Žnjanski plato – Grad Split
Procijenjena vrijednost nabave:
35.000.000 €

Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a :

45000000-7

Cjelokupna dokumentacija o nabavi na poveznici:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dio natječajne dokumentacije za preuzimanje – Knjiga 5
https://znjan.hr/knjiga_5_2023-06-06_0958.zip

Skip to content