Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na manifestaciji “Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018.2019. godine

Na temelju POZIVA za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluge na manifestaciji „ Zimski akvarel – adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine“, objavljenog na internet stranicama tvrtke Spalatum D.M.C. d.o.o (www.spalatum-dmc.hr) dana 30.10.2018. godine, Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje na manifestaciji „Zimski akvarel- adventske i božićne svečanosti u Splitu 2018./2019. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1. Antonia Maletić – Grad Split, član Povjerenstva,
2. Mariana Pivalica – Turistička zajednica grada Splita, član Povjerenstva
3. Tomislav Plazibat – Spalatum D.M.C. d.o.o., član Povjerenstva i zapisničar

dana 12. studenog 2018. godine s početkom u 08:00 sati pristupa provjeri valjanosti dokumentacije i razvrstavanju ponuditelja prema kriteriju potpunosti tražene dokumentacije.
Povjerenstvo utvrđuje da su ponuditelji trebali dostaviti:

a) Ispunjeni obrazac ponude sa osnovnim podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu (ime/naziv, adresa/sjedište, OIB, telefon, E-mail, poslovni račun, kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe), ukoliko se ponuda daje za kućicu treba naznačiti tip i broj objekta iz Nacrta, u ponudama mora se naznačiti glavna ponuda, a može i alternativna. Ponude za komercijalno – zabavnu zonu ili dječje zabavne naprave – vagona vlakića podnose se na posebnom obrascu za odgovarajući sadržaj. Za glavnu i alternativnu ponudu mora se naznačiti najveći ponuđeni iznos.
b) dokaz o pravnoj i poslovnoj osobnosti (izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u registar umjetničkih organizacija, rješenje o statusu samostalnog umjetnika, rješenje o registraciji za udruge građana, registrirane poljoprivrednike ili samostalne umjetnike i slično), izvornik ili preslika – ne stariji od 30 dana. Subjekti moraju imati registriranu djelatnost najmanje 6 mjeseci.
c) bjanko zadužnicu sa jamcem platcem obvezno navedenim, a on mora biti osoba ovlaštena za zastupanje , na iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude i kao sredstvo osiguranja od nastanka štete ili plaćanja ugovorne kazne u slučaju prihvaćanja/odabira ponude, ukoliko se ponuda daje za kućicu, zabavnu napravu ili zonu.
d) izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja o prihvaćanju ovih općih i posebnih uvjeta,
e) rješenje o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkoholnih pića iz vlastite proizvodnje),
f) ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Splitu , a pod pojmom ponuditelj podrazumjeva , osoba ovlaštena za zastupanje te njegovi vezani subjekti i njihovi zastupnici. Pod vezanim subjektima podrazumjevaju se svi vezani subjekti i njihovi zastupnici u vrijeme nastanka duga bez obzira na kasnije statusne izmjene ponuditelja. Provjeru podataka zakupodavac vrši uvidom u sudski registar. Za potrebe ovog dokaza ponuditelj svojoj ponudi prilaže Potvrdu Grada Splita koju obavezno mora zatražiti na e-mail : ivana.orlovic@split.hr , cc marina.grgic@split.hr. Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling će potvrdu izdati u tijeku istog ili sljedećeg dana od traženja , a ponuditelj će je preuzeti u Gradu Splitu, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Obala kneza Branimira 17, III.kat.
g) g) potvrdu da fizička/pravna osoba nema nepodmirena dugovanja prema Poreznoj upravi ne starija od 30 dana

Pregledom ukupne pristigle dokumentacije Povjerenstvo utvrđuje da slijedeći ponuditelji nisu dokazali tražene uvjete iz poziva:

 

RED.BR. NAZIV ILAGATELJA   ADRESA IZLAGATELJA a) b) c) d) e) f) g)
1. REFERTE j.d.o.o., Borisa Papandopula 11, 21000 Split, NE DA DA DA DA DA DA
2. Calibardovi, sezonski obrt za ugostiteljstvo, O.Pomoraca 25,   21211 Vranjic, DA NE NE DA DA DA DA
3. Palaćinke AG, Čitluk 133,   21230 Sinj, DA NE DA DA DA DA DA
4. OPG Šarić Ante, Trnbusi 34,   21254 Trnbusi(Omiš), DA NE DA DA DA DA DA
6. Riba Dražin d.o.o., Bisk.Frane Franića 78 21214 K.Kambelovac, NE DA DA DA DA DA DA
7. Tiramoli d.o.o., Gospinica 34,   21000 Split, NE DA DA DA DA DA DA
12. Tiramoli d.o.o., Gospinica 34,   21000 Split, NE DA DA DA DA DA DA
17. Ž&M, obrt za ugostiteljstvo i prijevoz Suhač 121,   21230 Sinj, DA NE DA DA DA DA DA

 

Slijedom navedenog, Povjerenstvo donosi slijedeću

 

ODLUKU O ODABIRU

 

 

 

 

NAZIV IZLAGATELJA

ADRESA IZLAGATELJA  

 

 

OBJEKT/ZONA

PONUĐENA

CIJENA BEZ PDV-a

 

ULICA

 

GRAD

Tomića Stine j.d.o.o., Bana J. Jelačića 19, 21000 Split, G1 61.570,00 kn
Dostavnica j.d.o.o., A.B.Šimića 6, 21000 Split, G2 57.031,00 kn
OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I TRGOVINU BEBA Bonda 5, 21480 Vis, G3 68.300,10 kn
DINERS d.o.o. Antuna Mihanovića 38/A, 21000 Split, G4 58.000,00 kn
ENZO d.o.o. Trumbićeva obala 2 21000 Split, G5 77.000,00 kn
DINERS d.o.o. Antuna Mihanovića 38/A, 21000 Split, G6 51.000,00 kn
PERKOV MCML Želino 6a, 22211 Vodice, G7 50.000,00 kn
POMALO TRGOVINA j.d.o.o. Vukovarska 26, 20000 Dubrovnik G8 45.000,00 kn
Šetač j.d.o.o. Grljevačka 58, 21312 Podstrana, G9 46.600,00 kn
Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu RING, Hercegovačka ulica 72, 21000 Split, A1 71.112,00 kn
Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu RING, Hercegovačka ulica 72, 21000 Split, A2 61.112,00 kn
Imenjak 1 obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, Glavice 257, 21230 Sinj, A3 42.320,00 kn
Trend, obrt za trgovinu, Lelijska 39/f, 10040 Zagreb, H4 21.125,00 kn
Trend, obrt za trgovinu, Lelijska 39/f, 10040 Zagreb, H5 22.650,00 kn
Naša kitica d.o.o. Kralja Zvonimira 26, 21000 Split, K4 13.333,00 kn
ŠKARTOC d.o.o. Vukovarska 45, 21000 Split, D1 12.310,00 kn
ŽANA sezonski obrt za ugostiteljstvo Kosore 5, 21236 Vrlika, D2 13.700,00 kn
Amper, sezonski obrt za instalacije i

ugostiteljstvo

 

Mimice (Porat plaža)

 

21318 Mimice,

 

ZONA ISPRED GALERIJE

 

6.003,00 kn

Obrt Petra vl. Linda Veselinović Vicka Krstulovića 43, 21000 Split, VLAKIĆ – PROKURATIVE 5.005,00 kn

 

Skip to content