ISPRAVAK- JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NAJAM KLIZALIŠTA U STROSSMAYEROVOM PARKU(ĐARDIN) U SKLOPU MANIFESTACIJE „ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“.

Turistička zajednica grada Splita

Obala hrvatskog narodnog preporoda 9

21 000 Split

Objavljuje:

 

 

ISPRAVAK- JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NAJAM KLIZALIŠTA U STROSSMAYEROVOM PARKU(ĐARDIN) U SKLOPU MANIFESTACIJE „ ZIMSKI AKVAREL U SPLITU 2019/2020“.

 

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za najam klizališta u Strossmayerovom parku (Đardin) u sklopu manifestacije „Zimski akvarel u Splitu 2019/2020“  se ispravlja u stavku 7. javnog poziva zbog tiskarske greške.

Stavak 7. treba glasiti: Povijesni izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg  registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog poziva kojim dokazuje da je ponuditelj registriran za djelatnost potrebnu za pružanje usluga rekreacijskog klizanja i to najmanje 3 (tri) godine duže od dana objave poziva.

 

Osim stavka 7. javni poziv ostaje neizmijenjen.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA

 

Skip to content