Poziv za dostavu ponude

Postupak jednostavne nabave

Evidencijski broj nabave: JSN – 29/2023

Predmet nabave:

Radovi na čišćenju i održavanju Žnjanskog platoa

i plaže za invalide u ljetnom razdoblju 2023.

Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabave

(CPV) : 92332000

Skip to content