Javna nabava – Evidencijski broj nabave VV-02/2023

OTVORENI POSTUPAK


Evidencijski broj nabave:
VV – 02/2023

Predmet nabave:

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Uređenju priobalnog pojasa –  Žnjanski plato – Grad Split

Procijenjena vrijednost nabave:
500.000 €

Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a :  71247000-1

Natječajna dokumentacija se može preuzeti na poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8094195

Skip to content