POZIV za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji „ Advent u Splitu 2021./2022. godine“

POZIV za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji „ Advent u Splitu 2021./2022. godine“

Dana 01.10.2021. Žnjan d.o.o. objavljuje

P O Z I V

za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga

na manifestaciji „ Advent u Splitu 2021./2022. godine”

Žnjan d.o.o. kao zakupodavac na manifestaciji „Advent u Splitu 2021./2022. godine“, poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da po općim i posebnim uvjetima dostave ponudu za izlaganje, prezentaciju i prodaju svojih proizvoda i usluga na Advent u Splitu 2021./2022. godine, u razdoblju od 27. studenog 2021. do 06. siječnja 2022. godine na Rivi , u Đardinu , na Cornaru , te od 03. prosinca 2021. do 03. siječnja 2022 na Mertojaku ( park).

Izlaganje, prodaja i prezentacija obuhvaća sljedeće: božićni proizvodi, knjige i multimediju, dizajnirane suvenire i poklone, autohtone proizvode , gastro ponudu, prezentacije turističkih zajednica, županija, gradova, općina i obrtničkih komora.

Zainteresirani ponuditelji dužni su preuzeti dokumentaciju za dostavljanje ponude temeljem ovog poziva na web adresama Žnjan d.o.o. www.znjan.hr ili Turističke zajednice Grada Splita www.visitsplit.com zaključno s danom 11. listopada 2021. godine.

Ponude se podnose u vremenskom razdoblju od 01.10. do 11.10.2021.godine

Ponuditelji su dužni dostaviti svoju ponudu s prihvaćenim općim i posebnim uvjetima u organizaciji Advent u Splitu 2021./2022.godine, s traženom dokumentacijom najkasnije do 11. listopada 2021. godine putem osobne dostave u prostorije Žnjan d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14. (11.kat), 21000 Split, u periodu od 09:00 do 14:00 radnim danom. Do navedenog sata i dana, ponuda mora biti zaprimljena,bez obzira na način dostave.

Pravo na podnošenje ponuda i sudjelovanje na manifestaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave dokaz o registriranoj djelatnosti, uredno popune i dostave Ponudu za sudjelovanje uz opis sadržaja izložbenog programa za koju daju ponudu, prihvate opće i posebne uvjete u organizaciji Advent u Splitu 2021./2022.godine i dostave traženu dokumentaciju u prostorije Žnjan d.o.o., do naprijed navedenog roka.

Otvaranje ponuda će biti javno u prostorijama Žnjan d.o.o., na adresi Kralja Zvonimira 14 (11. kat) , 21000 Split , dana 11.10.2021.godine. u 14:00 ,do kojeg trenutka moraju biti fizički dostavljene sve ponude.

Odluku o prihvatu ponude donosi Povjerenstvo za odabir sudionika za sudjelovanje Advent u Splitu 2021./2022.godine. Kriterij za odabir najboljih ponuda biti će najveći ponuđeni iznos a zakupodavac – Žnjan d.o.o. će odluku o izboru objaviti na web stranicama Žnjan d.o.o.: www.znjan.hr i Turističke zajednice Grada Splita: www.visitsplit.com do 12. listopada 2021. godine.

Opci i posebni uvjeti sudjelovanja na Adventu 2021 na 2022

Lokacije

RIVA trgovina

Mertojak

ĐARDIN 2021

Tipovi kućica

RIVA trgovina

KUCICA_K

KUCICA_G

KUCICA_H

Skip to content