SPALATUM EXPO – festival turističke destinacije

U Splitu će se početkom turističke predsezone održati

SAJAM DESTINACIJE SPALATUM EXPO 

Manifestacija ima za cilj prezentaciju bogatstva turističke ponude šireg područja Splita kao turističke destinacije koja će se u 4 dana programa predstavljati na splitskoj rivi. Natjecateljski karakter projekta potiče kvalitetu turističkih proizvoda s ciljem poboljšanja kvalitete turističke ponude destinacije.

Projekt Sapalatum expo objedinjuje različite segmente turističke ponude stvara sinergiju svih sudionika tako nam je cilj da se na jednom mjestu razmjenjuju različiti oblici ponude koji u konačnici uvelike mogu pomoći svakom pojedinom subjektu u vidu poboljšanja komunikacije i suradnje.

Manifestacija će i ovu godinu biti podijeljena u dva dijela:

  • Predstavljanje proizvođača suvenira iz cijele Hrvatske s natjecanjem u najoriginalnijem suveniru u više kategorija: umjetnički, uporabni, prehrambeni i etno suvenir.
  • Predstavljanje subjekata turističke ponude destinacije , turističkih zajednica, agencija- posebne kategorije novi proizvodi i novi sadržaji i atrakcije.

Na turističkom dijelu manifestacije želimo predstaviti:

  • Prezentacija TURISTIČKIH ZAJEDNICA s šireg područja destinacije koje može objediniti zajedničko predstavljanje više subjekata (sukladno potrebama ćemo u dogovoru sa sudionicima odrediti i potreban prostor za predstavljanje)
  • Predstavljanje sadržaja koji su u ponudi turističkih agencija – izleti, posebni programi avanturistički sadržaji za osmišljavanje aktivnog boravka gostiju ali i domaćih posjetitelja.
  • Ponuda zdravstvenog turizma: privatne klinike, stomatološke ordinacije,ostali oblici ponude zdravstvenih usluga,wellnes, SPA i fitness, posebni programi.
  • Ponuda sportskih i rekreativnih sadržaja sportskih klubova i udruga grada Splita
  • Ponuda hotela i privatnog smještaja
  • Ponuda OPG – a i ruralnog turizma
  • Ponuda kulturnih događanja : kazališta, koncerti, muzeji , galerije

Molimo Vas da nam se što prije javite ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na ovom jedinstvenom sajmu i u cijelom projektu.

Skip to content