PLAN ŽNJANA

PLAŽA ŽNJAN

Orijentacijska mapa sadržaja na platou Žnjan

PREUZMITE PDF OTVORITE U PUNOJ VELIČINI
  • Ugostiteljski objekti
  • Ormarići s ključem
  • Toalet
  • Zabavni sadržaji
  • Kulturne, komercijalne, zabavne i sportske priredbe
  • Snimanje komercijalnog programa i sadržaja
  • Fotografiranje
  • Ambulatna prodaja
  • Aquapark

i mnogi drugi sadržaji